Bel ons voor een afspraak !

-- 0477/97.24.42 --Home

Energiedeskundige P. Mous

Welkom

Sinds enkele jaren dient u voor de verkoop van een woongelegenheid te beschikken over een geldig "energieprestatiecertificaat" en een "elektriciteitskeuringsatttest".   Het energieprestatiecertificaat of EPC geeft een score van uw woning weer alsook raadgevingen hoe u de woning energiezuiniger maakt.  Het elektriciteitskeuringsattest heeft dan weer tot doel de veiligheid van de elektrische installaties te verbeteren.

Beide certificaten / attesten kunnen wij op korte termijn leveren.

De plaatsbezoeken duren ongeveer een uurtje, afhankelijk van de grootte van de woongelegenheid.

 

EPC of Energieprestatiecertificaat

De Europese richtlijn 2002/21/EG draagt de overheid op om mensen bewust te maken van het energieverbruik van hun woning en wil tevens de gebruikers een hand reiken naar een efficiënter gebruik van energie.

Elke residentieel en niet-residentieel gebouw zal dienen te beschikken over zulk certificaat of label alvorens het verkocht of verhuurd kan worden.  Een enegieprestatiecertificaat kan enkel opgesteld worden door een energiedeskundige type A.

Laatst aangepast (dinsdag, 21 april 2015 11:40)

 

Elektriciteitskeuring

Bij de verkoop van een woongelegenheid dient u bij de akte te beschikken over een geldig keuringsattest van de elektrische installatie.  Dit keuringsatttest blijft 25 jaar geldig.

In het geval u dus een gunstig keuringsattest van minder dan 25 jaar heeft, dient er geen nieuwe keuring plaats te vinden.  Heeft u echter geen, of een vervallen keuringsattest, dient u over een nieuw attest te beschikken.

Indien u wenst kan deze keuring samenvallen met de opmaak van het EPC zodat er slechts één bezoek aan de woning noodzakelijk is.

Laatst aangepast (woensdag, 12 januari 2011 15:11)